ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำและเงื่อนไขต่อไปนี้ เมื่อใช้กับข้อตกลงนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน

“คาสิโนออนไลน์”: ระบบเกมอินเทอร์เน็ตของ Playtech บนเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมการเล่นเกมตามที่เสนอและระบุไว้ที่ panda99th.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คาสิโนออนไลน์ และ/หรือบิงโกออนไลน์ และ/หรือเกมอื่น ๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง;

“บัญชีผู้เล่น”: บัญชีส่วนตัวที่ลงทะเบียนซึ่งเปิดโดยบุคคลและดูแลรักษาไว้กับเราเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ได้

“ซอฟต์แวร์”: ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเรา รวมถึงโปรแกรมหรือไฟล์ข้อมูลใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับมาจากซอฟต์แวร์นั้น ซึ่งจำเป็นต้องดาวน์โหลด เข้าถึง หรือใช้งานโดยคุณจาก panda99th.com ทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมใน แพลตฟอร์มเกมออนไลน์;

“ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน”: ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณเลือกเมื่อลงทะเบียนกับ Panda99;

“คุณ”: สมาชิกที่ลงทะเบียนของแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ดาวน์โหลดจาก panda99th.com

“เรา/เรา/ของเรา”: panda99th.com;

“เว็บไซต์”: panda99th.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์หรือผ่านวิธีการเข้าถึงอื่นใด

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงข้อตกลงระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์สำหรับเกมที่เล่นจริง

 1. คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์และ/หรือเว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่
 2. คุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์และ/หรือเว็บไซต์ได้หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 3. เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์ และบางเขตอำนาจศาลบางแห่งได้กำหนดให้การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายโดยเฉพาะ เราไม่ได้ตั้งใจให้ใครก็ตามใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์และ/หรือเว็บไซต์ที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และ/หรือเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือคำเชิญจากเราให้ใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ในประเทศใดๆ ที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย การใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์จะถือเป็นโมฆะในทุกที่ที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามไว้ คุณยอมรับความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของคุณนั้นถูกกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่

เราขอมอบสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์ สำหรับการเล่นบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ตามข้อกำหนดต่อไปนี้

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้:

 1. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงบนเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น หรือทำตามขั้นตอนอื่นเพื่อทำให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานผ่านกระดานข่าว บริการออนไลน์ หรือการโทรเข้าระยะไกล หรือเครือข่ายไปยังบุคคลอื่นใด
 2. อนุญาตช่วง มอบหมาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม โอนหรือคัดลอก (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้) ใบอนุญาตของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์หรือสร้างหรือแจกจ่ายสำเนาของซอฟต์แวร์
 3. คัดลอกหรือแปลเอกสารผู้ใช้ที่ให้ไว้ 'ออนไลน์' หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 4. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ แยกส่วน ดัดแปลง ดัดแปลง แปล พยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ หรือ
 5. เข้าไป เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าหรือเข้าถึงหรือเลี่ยงผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของเราหรือขัดขวางในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน) กับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือเว็บไซต์ หรือพยายามที่จะ ทำการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และ/หรือคุณสมบัติหรือส่วนประกอบใด ๆ ของซอฟต์แวร์

คุณไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้เป็นเจ้าของและเป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของผู้อนุญาต ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์") ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองทั่วโลกตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ใช้เฉพาะกับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น

ซอฟต์แวร์นี้จัดให้ตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข การดำเนินการหรือการรับรองใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น เราขอยกเว้นข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันโดยนัยทั้งหมด (รวมถึงความสามารถเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ) เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตรงตามความต้องการของคุณ

เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะไม่ละเมิดหรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใดๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ติดไวรัส ฟรี. ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีหรือคุณสมบัติอื่น ๆ หรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ ทั้งเราและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และดำเนินการอื่นใดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

คุณรับทราบว่าไม่อยู่ในการควบคุมของเราในการพิจารณาว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร คุณจะโหลดและใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียโดยตรง เป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญ หรือพิเศษใดๆ ก็ตาม (ยกเว้นการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา)

ซอฟต์แวร์อาจมีข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเป็นความลับและมีคุณค่าต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และ/หรือเรา คุณไม่มีสิทธิ์ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนอกเหนือจากอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนด & เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

 1. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ Cagayan Economic Zone Authority ในประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับอนุญาตและควบคุมโดยกฎหมายโดยสมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคาสิโนเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้เว็บไซต์
 2. เราอนุญาตให้เข้าถึงการเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ผ่านเครือข่ายที่ปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณไม่สามารถเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์โดยไม่ผ่านการเข้าสู่ระบบความปลอดภัยของลูกค้า
 3. คุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือในนามของบุคคลอื่น การใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์โดยคุณนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเท่านั้น
 4. คุณต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ และไม่ควรเปิดเผยให้ใครทราบ คุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านของผู้อื่นได้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้เล่นของคุณโดยใช้รหัสผ่านของคุณ ทุกคนที่ระบุตัวตนโดยการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องจะถือว่าเราเป็นคุณ และธุรกรรมทั้งหมดที่ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้องจะถือว่าถูกต้อง
 5. คุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีผู้เล่นของคุณเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ และคุณจะไม่ใช้บัญชีผู้เล่นของบุคคลอื่นหรือวิธีการชำระเงินเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์
 6. ลี้>
 7. เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจกฎและขั้นตอนของเกมในแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการใช้งานแพลตฟอร์มเกมออนไลน์โดยทั่วไปก่อนที่คุณจะเล่นเกมดังกล่าว
 8. เรากำลังใช้วิธีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่ถ่ายโอนไปยังและจากแอปพลิเคชันไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา ดังนั้นทั้งคุณและตัวเราเองจึงปลอดภัยจากความพยายามบิดเบือนโดยบุคคลที่สาม . คุณจะไม่บุกรุก เข้าถึง หรือพยายามที่จะบุกรุก หรือเข้าถึง หรือเลี่ยงผ่านการรักษาความปลอดภัยของเรา หากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้พยายามหรืออาจพยายามบุกรุก เข้าถึง หรือเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือซอฟต์แวร์ของเรา เราจะมีสิทธิ์ยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของคุณโดยมีผลทันที และ/หรือมี บัญชีของคุณถูกบล็อก และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งกำหนดไว้อย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่เรา และข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้สถานการณ์บางอย่างในการเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ จะอยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด
 1. เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายหรือการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ในประเทศที่คุณพำนัก เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าการเข้าถึงและการใช้งานคาสิโนออนไลน์โดยคุณนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ เรารับประกันเพิ่มเติมในแง่นั้นว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ
 2. คุณจะต้องไม่ถ่ายโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
 3. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเกิดจากการชนะรางวัลที่เป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของคุณ
 4. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณ
 5. คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมและบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ เราจะไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณโดยอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมใด ๆ ที่คุณมีส่วนร่วมเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือเว็บไซต์
 6. คุณรับทราบว่าตัวสร้างตัวเลขสุ่มของเราจะกำหนดผลลัพธ์ของเกมที่เล่นบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ และคุณยอมรับผลลัพธ์ของเกมดังกล่าวทั้งหมด คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์ที่ปรากฏบนซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์เกม ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์เกมจะมีผลเหนือกว่า และคุณรับทราบและตกลงว่าบันทึกของเราจะเป็นผู้มีอำนาจขั้นสุดท้ายในการพิจารณา ข้อกำหนดและสถานการณ์ของการเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 7. การเดิมพันที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดในเกมยังคงถือว่ามีผลแม้ว่าระบบจะหยุดทำงานหรือตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากสัญญาณอ่อน หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบอีกครั้ง คุณอาจไปที่ "ประวัติ" เพื่อตรวจสอบการซื้อขายครั้งล่าสุด ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะสะท้อนถึงผลลัพธ์ของมือ
 8. คุณยอมรับว่าคุณตระหนักดีถึงขั้นตอนการเล่นเกมดีลเลอร์สดด้านล่างนี้

  1. หากไพ่ปรากฏขึ้น แต่คุณไม่เห็นจำนวนเงินเดิมพัน แสดงว่าการเดิมพันไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะคุณวางเดิมพันช้าเกินไปหรือเดิมพันถูกปฏิเสธเนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2. หากคุณไม่วางเดิมพันเกินสามรอบ คุณอาจออกจากระบบโดยอัตโนมัติและจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่
  3. เมื่อเจ้ามือหยิบไพ่สองใบออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้ตั้งใจ และลำดับไพ่ถูกสแกนอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของมือ มือนั้นจะถูกยกเลิกและการเดิมพันจะถูกคืนให้กับผู้เล่น
  4. หากวางการ์ดไม่ถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการสแกน ดีลเลอร์หรือพิทบอสของเราจะถูกจัดเรียงใหม่ตามลำดับการซื้อขายที่ถูกต้อง และเกมจะดำเนินต่อไป
  5. เมื่อเจ้ามือสแกนไพ่ใบเดียวกันสองครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ มือจะถูกยกเลิกและการเดิมพันจะถูกคืนให้กับผู้เล่น
  6. ในขณะที่แจกไพ่ถูกสแกนแต่ไม่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งทำให้วางไพ่ใบถัดไปไม่ถูกต้อง เกมจะถูกยกเลิกและเดิมพันจะคืนให้กับผู้เล่น
  7. ในระหว่างเกม หากผู้เล่นวางเดิมพันที่ได้รับการยืนยันจากระบบแต่และคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นตัดการเชื่อมต่อหรือไม่แสดงวิดีโอสตรีมมิ่ง การเดิมพันยังคงถือว่าถูกต้องและสามารถดูผลลัพธ์ได้โดยการคลิก "ประวัติ"< /li>
  8. คุณจะไม่กระทำการใด ๆ หรือแสดงการกระทำใด ๆ ที่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9. คุณรับทราบว่าหากบัญชีผู้เล่นของคุณถูกเปิด คุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราอย่างเต็มที่และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง การเรียกร้อง ความรับผิด และความเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรและอาจเกิดขึ้นได้ ผลที่ตามมาของการ (ก) การเข้า การใช้ หรือการใช้ซ้ำของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ และ/หรือ (ข) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ คุณตกลงเพิ่มเติมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และให้เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ของเราไม่ต้องรับอันตรายจากและต่อการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจาก คุณละเมิดข้อตกลงนี้และความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ
  10. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเป็นครั้งคราวและดูว่ามีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 8 ด้านล่างหรือไม่
 1. คุณกำลังดำเนินการในนามของตัวคุณเอง
 2. คุณไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถทางกฎหมายที่จำกัด
 3. คุณไม่ถูกจัดประเภทว่าเป็นนักพนันที่ชอบบังคับ
 4. รายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้หรือให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนกับ GamingSoft นั้นถูกต้อง และคุณจะอัปเดตรายละเอียดดังกล่าวต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 5. คุณตระหนักดีถึงความจริงที่ว่ามีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 6. คุณไม่ได้ฝากเงินที่มาจากกิจกรรมทางอาญาและ/หรือไม่ได้รับอนุญาต
 7. คุณไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางอาญาและ/หรือตั้งใจที่จะใช้บัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว คุณไม่ได้ใช้หรือตั้งใจที่จะใช้หรือตั้งใจที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์และบัญชีผู้เล่นสำหรับกิจกรรมที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การฉ้อโกง หรือการฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้กับเรา;
 8. คุณไม่ได้สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิดหรือตั้งใจที่จะเข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในแผนการสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นอื่นใดในเกมที่คุณเล่นหรือจะเล่นบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 9. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า (i) 18; หรือ (ii) อายุที่กิจกรรมการพนันถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ใช้กับคุณ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า;
 10. รายละเอียดบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นของเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน และบัญชีไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อผิดพลาด หรือถูกแฮ็ก หรือถูกบล็อก
 11. คุณไม่ใช่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือตัวแทนของเรา หรือเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของเรา หรือซัพพลายเออร์หรือผู้ขาย และไม่ใช่ญาติของบุคคลดังกล่าวด้วย (เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อนี้ คำว่าญาติ หมายถึง คู่สมรส คู่ครอง บิดามารดา บุตร หรือพี่น้อง) ในกรณีใด ๆ ที่คุณฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลใด ๆ ของคุณ นอกเหนือจากการดำเนินการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ
 12. ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยมีบัญชีผู้เล่นที่ถูกระงับหรือยกเลิกโดยเราหรือโดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายอื่น หรือได้เรียกเก็บเงินคืนใด ๆ ผ่านบัญชีผู้เล่นหรือรักษาบัญชีผู้เล่นปัจจุบัน และ
 13. ในการเปิดบัญชีผู้เล่น คุณจะไม่ให้ข้อมูลหรือแถลงใดๆ แก่เราซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์หรือทำให้เข้าใจผิด
 1. เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร
 2. การเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับจากวันที่ที่ระบุไว้เมื่อเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์เป็นครั้งคราวและตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงผู้เดียว
 3. หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ต่อไปหลังจากที่เราได้อัปเดตการเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีใดก็ตาม) คุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่ก็ตาม ประกาศตามจริงหรือได้อ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องแล้ว หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเกมออนไลน์อีกต่อไป
 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการ:
  ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  • ปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัครใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ;
  • ปฏิเสธที่จะยอมรับการเดิมพันใด ๆ บนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ;
  • เปลี่ยนแปลง ระงับ ลบ ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเกมหรือทัวร์นาเมนต์ใด ๆ บนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามคุณ รวมถึงการตรวจสอบเครดิตกับเครดิตบุคคลที่สามและสถาบันการเงิน ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา
 3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเดิมพันหรือการชนะ การตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 4. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณต่อบุคคลที่สามได้ตลอดเวลาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของเรา
 5. เราอาจยุติการใช้งานแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และบล็อกบัญชีผู้เล่นของคุณ หากพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดและบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หรือว่าคุณเป็นอย่างอื่น กระทำการผิดกฎหมาย
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการโอน มอบหมาย และอนุญาตช่วงหรือจำนำข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กับบุคคลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และคุณจะถือว่ายินยอมในการโอนสิทธิ์ดังกล่าว

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และจะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างไม่มีกำหนดเว้นแต่จะถูกยกเลิก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย มีการตกลงว่าคุณผูกพันตามข้อตกลงนี้หากคุณใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์

 1. โครงสร้าง ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่ขัดขวางเราจากการดำเนินการใด ๆ ในศาลของเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เพื่อคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่คล้ายคลึงกัน ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าฉบับภาษาอื่นใดที่เราออก
 2. ความผิดกฎหมาย ความเป็นโมฆะ หรือการบังคับใช้ของส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือ
 1. คุณตกลงที่จะรับการสื่อสารจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อาจโพสต์บนหน้าเว็บภายในเว็บไซต์ และ/หรือข้อความ/ไฟล์ช่วยเหลือที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ และ/หรืออาจส่งถึงคุณทันทีทาง SMS การสื่อสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษจะถือเป็น "การเขียน" และจะถือว่าได้รับภายในห้าวันทำการหลังจากการโพสต์หรือเผยแพร่ ไม่ว่าคุณจะได้รับหรือดึงข้อมูลการสื่อสารสำเร็จหรือไม่ก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการสื่อสารในรูปแบบกระดาษ
 2. การแจ้งเตือนใด ๆ ที่จำเป็นจะต้องให้ในลักษณะเฉพาะหรือคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ควรส่งไปยังรายละเอียดการติดต่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา
 1. โปรโมชั่นบนเว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับผู้เล่นตัวจริงเท่านั้น
 2. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการหมุนเวียนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่งเสริมการขายจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส
 3. ในกรณีที่มีข้อพิพาท การตัดสินใจทั้งหมดของ Panda99 ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน